VRF-VRV системи

VRF-VRV системи

Filter


VRF-VRV системи са коренно различни от традиционните отоплителни/охладителни решения що се отнася до климатизация на сгради. Един от основните им плюсове е предлаганото от тях широко поле на свързаност. Покажи повече

Към такава система могат да се свържат многобройни и различни по вид вътрешни тела:

  • високо стенен

  • канални
  • касетъчни
  • подовотаванни
  • подови

и др. конфигурирани с външното тяло. Технически погледнато тя представлява многозонови системи с променлив поток на въздушната струя, което се постига с директно охлаждане на фреона. Това допринася за постигане на нейното най – голямо преимущество, а именно възможността за различен режим на работа в съседни помещения/сгради. В едната стая вътрешното тяло може да охлажда (например в сървърните помещения), а в другата да затопля (офисните). Загубите се минимализират, защото системата използва топлината от охлажданото помещение за отопление на това, нуждаещо се от затопляне и обратно.
Такава система е предпочитана, защото може да работи целогодишно и за разлика от други, при настъпване на някакъв период на необичайно време за съответния сезон се саморегулира. Тя е сравнително по – лесна за изграждане и настройка от класическите. Предлага възможност за инсталация на вентилационен блок, чрез който да се доставя пресен въздух до съответното помещение. Най – често VRF-VRV системи се управляват централно и автоматично. Зад нея стои сериозно високотехнологично ниво на развитие, което допринася за все по – масовото и внедряване, когато говорим за климатизация на големи помещения или сгради.

You've just added this product to the cart:

Call Now Button