Общи условия

Общи условия на сайта

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между “Деймоник” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://techcom.bg/.
 • 1.1 „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върх у който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://TECHCOM.bg/.
 • 1.2 Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
 • 1.3 Сайт означава уебсайта находящ се на https://TECHCOM.bg/.
 • 1.4 “ОНЛАЙН МАГАЗИН” означава виртуалният магазин находящ се на https://TECHCOM.bg/ предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

 

 1. Цени
 • 2.1 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • 2.2 TECHCOM си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци.
 • 2.3 При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • 2.4 При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.
 1. Поръчки и доставка на стока и/или услуга
 • 3.1 Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
 • 3.2 Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на TECHCOM. Поръчки направени до 14.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден.
 • 3.3 Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерска фирма Спиди. Срокът за доставка е до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на TECHCOM. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
 • 3.4 Ако даденият продукт не е наличен срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
 • 3.5 Продуктите се изпращат след като сътрудник на TECHCOM се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде поискано и по електронната поща, посочена от потребителя.
 • 3.6 Стоките се доставят на получателите до входа на сградата. Качването на уреди до апартамент на клиента се таксува допълнително 5.00 лв. на етаж.
 • 3.7 Всички пратки се изпращат с услугата “Провери преди да платиш”. Проверката се свежда до преглед на външния вид на пратката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. TECHCOM не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.
 1. Плащане
 • 4.1 Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
  • Наложен платеж
  • Плащане с банкова карта
  • Банков превод
  • Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции
 • 4.2 Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на TECHCOM цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
 1. Договорът за продажба от разстояние между TECHCOM и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.
 2. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 • 6.1 Ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
 • 6.2 Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на TECHCOM, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
 • 6.3 При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата, скоято е платено.
 1. Гаранционно обслужване
 • 7.1 За всяка стока на сайта TECHCOM.bg се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. “Деймоник” ЕООДси запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
  – гаранционната карта на продукта е изгубена;
  – е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
  – се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
  – е нарушена физическата цялост на изделието.
 • 7.2 В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от “Деймоник” ЕООДили от оторизираните сервизи на партньорите му.
 • 7.3 Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към TECHCOM чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект. TECHCOM указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове.
Call Now Button